Data Gone LG
High Performance HDD & Tape Degausser

DataGone LG HDD Degausser สามารถลดขนาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์,เทปและสื่อเก็บข้อมูลแม่เหล็กอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การทำงานอัตโนมัติควบคู่กับการลดแรงเสียดทานทำให้สามารถทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ภายใน 4.2 วินาที สามารถ degauss ได้ 250 ฮาร์ดดิสก์ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงและทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการลดขนาดของสื่อจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก พร้อมกับการแก้ปัญหาให้บันทึกการทำลายข้อมูล นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฮาร์ดดิสก์ degaussing บันทึกได้อย่างง่ายดายและเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบในอนาคต

Degausssing Management Report