ให้โซลูชันการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมมากที่สุด

เทคโนโลยี MEJW ช่วยในการทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์และ ทำลายแม่เหล็กของฮาร์ดดิสค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกัน

บริการระดับมืออาชีพมากที่สุด

เทคโนโลยีของ MEJW มุ่งเน้นลูกค้าและนวัตกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเการให้บริการแก่ลูกค้าพื่อให้ได้รับบริการที่เป็นมืออาชีพและปลอดภัยที่สุด

เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ตัวลบข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ของ MEJW ได้รับการตรวจสอบโดย National Laboratory เพื่อให้สามารถลบข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์

MEJW Video